България отне гражданството на българите с американско гражданство

Мнозинството от българите, живеещи в САЩ, гласували на последните парламентарни избори - юли 2009 година, всъщност не са български граждани, тъй като преди шест години и половина Договорът за натурализация между двете държави – САЩ и България е бил прекратен! Това се е случило по време на мандата на Соломон Паси като министър на външните работи и датата на прекратяването е 17 април 2003 година.

В страницата на Държавния департамент на САЩ, към 1 януари 2009 година, Договорът за натурализация между двете държави все още фигурира и не е свален.

В страницата на Държавния департамент на САЩ, към 1 януари 2009 година, Договорът за натурализация между двете държави все още фигурира и не е свален.

http://www.state.gov/documents/organization/123746.pdf

След всичко казано дотук логично следва въпросът: защо разиграха тогава Румяна Желева и нейните хора цирка с нарушения по време на гласуването за парламент, цирка с наказание на посланика на Република България в САЩ, с демонстрацията той да не присъства на срещите на Желева с висши дипломати във Вашингтон  при неотдавнашното й посещение зад океана?

Според документите, българите, живеещи в Щатите, които са получили американско гражданство, с прекратяването на Договора за натурализация между двете държави – САЩ и България, автоматично губят българското си гражданство. По закон.

На фона на новите разкрития по Договора за натурализация от колегата Атанас Чобанов в сайта на „Медияпул” и прекратяването на неговото действие, човек неволно си задава въпроса: кому бе нужна истерията от страна на Румяна Желева с наказание и махане на посланика за нещо, което всъщност не се е състояло по време на изборите?

Защо парламентът трябваше да се тресе от скандали и да се обявява война на държавния глава заради посланика в САЩ?

Документи сочат, че повече от шест години, в българското Министерство на правосъдието хал-хабер си нямат от огромния гаф с отнемане на българското гражданство на българите в САЩ. Отправка, към тези документи е дадена от колегата Атанас Чобанов на електронната страница на „Медияпул”, на 13 декември т. г.. става въпрос за становище подписано от зам-министъра на правосъдието Жанета Петрова през октомври 2009 г. /вх.№90-05-1855 и изхд. №97-00-518 от

6 октомври 2009 година.

http://www.grao.bg/mezdoc/BG-USA-Naturalizatzija-01.pdf

Според въпросното становище, българските граждани, придобили с натурализация американско гражданство преди 2003 г. губят българското си гражданство.

Заместник-министърът на правосъдието, Жанета Петрова подписва становището за изпълнение и приложение, през м. октомври 2009 г., с което на практика дава зелена улица за отнемане на българското гражданство на българи, живеещи в САЩ и придобили междувременно американско гражданство.

Какво казва за такива случаи Законът?

Според Глава трета, с наименование: ЗАГУБВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО, в нейния Раздел Първи - ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО е записано:

Чл. 20. Български гражданин, който постоянно живее в чужбина, може да поиска освобождаване от българско гражданство, ако е придобил чуждо гражданство или ако има данни за открита процедура за придобиване на чуждо гражданство.

Чл. 21. /1/ Освобождаването на родителите от българско гражданство освобождава от българско гражданство и ненавършилите 14-годишна възраст техни деца само ако е направено искане и за тях. За освобождаване на децата от 14- до 18-годишна възраст се изисква и тяхното съгласие.

/2/ Когато само единият от родителите е подал молба за освобождаване от българско гражданство, децата могат да бъдат освободени при условията на ал. 1 само ако и другият родител е дал съгласието си. Съгласието на родителя не се изисква, когато той е лишен от родителски права.

 

В Раздел Втори на същия закон, наречен: ОТМЯНА НА НАТУРАЛИЗАЦИЯТА четем:

 

Чл. 22. /1/ Натурализация, въз основа на която е придобито българско гражданство, може да бъде отменена, ако лицето:

1. си е послужило с данни или факти, станали основание за придобиване на българско гражданство, за които е установено по съдебен ред, че са неверни, и/или

2. е укрило данни или факти, които, ако са били известни, биха били основание за отказ за придобиване на българско гражданство.

/2/ Отмяната на натурализацията е допустима само до изтичане на 10 години от придобиването на българското гражданство.

Чл. 23. Отмяната на натурализацията на единия съпруг не отменя натурализацията на другия съпруг и на децата, освен ако те са получили българското гражданство въз основа на същите неверни или укрити данни или факти.

Дотук със сигурност може да се твърди, че: в случая с прекратяването на Договора за натурализация между САЩ и Република България, няма данни за „поискано освобождаване от българско гражданство”. Не са налице и мотиви, продиктувани по останалите текстове от раздел първи на Глава Трета от Закона за българското гражданство, както е текстовете на Раздел Втори от същата Глава.

Не са налице и данни за това, че българите с отнето българско гражданство по силата на писмо-становище от зам.-министър Жанета Петрова: нямат и влязла в сила тежка осъдителна присъда, както е записано в Раздел Трети, наречен „Лишаване от българско гражданство”.

Раздел III.

ЛИШАВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

Чл. 24. Лице, което е придобило българско гражданство по натурализация, може да бъде лишено от него, ако е осъдено с влязла в сила присъда за тежко престъпление против републиката, при условие че се намира в чужбина и не остава без гражданство.

Скандалът около това становище на г-жа Жанета Петрова тепърва ще се разраства, най вече зад граница. Живеещите там българи са били потресени от новината и са реагирали бурно, научих аз от писма на българи, живеещи в САЩ.

Българите живеещи в Щатите са написали писмо до Министерство на правосъдието, но отговор на тяхно писмо-запитване все още не е получен, съобщава колегата Чобанов на сайта на „Медияпул”.

Реакция на публикацията на Атанас Чобанов от страна на министъра без портфейл и отговарящ за връзките на с българите в чужбина, Божидар Димитров също е изразително мълчание.

Каква е накратко историята на това бюрократично недомислие, което е обиди българските общности зад граница?

През 1923 година между България и САЩ е сключен Договор за натурализация, обнародван в „Държавен вестник” в брой 3 от 1 януари, 1924 година.

В наши дни, във връзка с възложената дейност на Министерство на правосъдието, Дирекция „Българско гражданство” да издава удостоверения за гражданство /по Закона за българското гражданство – бел. Л. М./ е било отправено запитване до Дирекция „Международно право” на Министерство на външните работи с което запитване се е искало уточняване на статуса на Договора от 1923 година.

Дирекцията на МВнР уведомява колегите си от Министерство на правосъдието, че Договорът между САЩ и България е бил прекратен на 17 април 2003 година.

„Прекратен – отбелязва Чобанов, - но не и без последствия, тъй като няколко месеца по-късно, на 14 април2009 г., Дирекция Международно право при МВнР изпраща друго писмо, с което уведомява, "...че в съответствие с чл. 1 от Договора, за българската държава е възникнало международноправното задължение, да признава на натурализираните в САЩ български граждани американско гражданство и същевременно да се счита по отношение на тези граждани, че са загубили предишното си, т. е. българското си гражданство."

Към 1 януари 2009 г. Конвенцията от 1924 г. все още фигурира в действащите договори публикувани на страницата на Държавния департамент на САЩ и действието й може да се прекрати едностранно, 12 месеца след връчване на официална нота от прекратяващата страна.

Ако наистина България е прекратила договора през 2003 г., както се оказва, то в МВнР някой не си е свършил работата да изпрати нота с българското решение на американците, след като на страницата на Държавния департамент на Щатите нормативният акт все още съществува. И за да „навакса” зам.-министърът на правосъдието, Жанета Петрова запретва ръкави и решава с една резолюция да отреже от българско гражданство, българите, живеещи в САЩ и придобили своевременно американско гражданство.

„Моля да информирате подчинените Ви звена, чиято дейност има отношение към прилагането на Договора, за да съобразят дейността си със становището на Дирекция „Международно право” при МВнР.” Това пише зам.-министърът на правосъдието, г-жа Петрова до своите колеги в МВнР, МВР и МРРБ.

В същото време МВР трябва да се съобрази с писмото на зам.-министър Петрова при издаването на лични карти, удостоверения, особено пред предстоящата кампания за промяна на личните документи.

Очакваме становището по казуса на администрацията на държавния глава и отговор от МВнР, и МВР, които своевременно ще публикуваме, за да успокоим сънародниците си в САЩ.


 


 

 

Коментари 

 
+5 #11 батарфлаи 2010-06-29 10:25
В тая държава нищо не става ,прогониха работещите хора ,останаха само крадците тези- на високия пост. Благодарение на Соломон Паси българия ще остане без български граждани
Жалко!!!
Цитиране
 
 
+2 #10 нещо ново 2010-06-15 23:39
Българи в чужбина: Външно ни спаси гражданството!

http://www.eurochicago.com/2010/06/balgari-v-tchuzhbina-vanshno-ni-spasi-grazhdanstvoto/
Цитиране
 
 
+4 #9 Веско 2009-12-21 06:36
Както изглежда, или Жанета не ги разбира тези работи, или българското правителство има интерес да се избави от американски избиратели. Договорът от 1924 г. е заменен с договор от 15 април 1974 г., който допуска съществуването на американски граждани, които също имат българско гражданство. Ето малък цитат от този договор, който изигра критична роля за мен в началото на 80-те години: "... като американски гражданин, както и правото да напусне НР България без допълнителни документи, независимо от това дали такова лице има също българско гражданство."
Цитиране
 
 
+3 #8 к 2009-12-15 06:53
Първи новината съобщи чикагски сайт, където добре е обяснено защо емигрантите не са си загубили гражданството - http://www.eurochicago.com/2009/12/balgarski-emigranti-v-sasht-gubim-si-grazhdanstvoto/

Споко! :lol:
Цитиране
 
 
+3 #7 Ivanov 2009-12-15 02:05
Vijte kakvo e zapisano v Konstitutsiata na Republika Bulgaria:Чл. 25. (1) Български гражданин е всеки, на когото поне единият родител е български гражданин или който е роден на територията на Република България, ако не придобива друго гражданство по произход. Българско гражданство може да се придобие и по натурализация.
(2) Лицата от български произход придобиват българско гражданство по облекчен ред.

(3) Български гражданин по рождение не може да бъде лишен от българско гражданство.
Цитиране
 
 
+3 #6 Българин/Американец 2009-12-14 21:33
Има нещо гнило, и то не в Дания!
Защо МВнР И МВР продължават да издават БЪЛГАРСКИ документи за самоличност на граждани на САЩ като изрично се набляга на изискването за лицата с двойно(Българск о и Американско) гражданство при влизане в България да покажат БЪЛГАРСКИ докимент за самоличност.
Както вимаги става въпрос за едни пари, а хората - кучета ги яли!!!
Цитиране
 
 
+5 #5 Атанас Чобанов 2009-12-14 21:22
Драга колежке Манолова,
Само да добавя, че становището на МВнР цитирано от МП е от 14 април 2009, 3 месеца преди изборите.
Поздрави,
А.Ч.
Цитиране
 

Добави коментар

Моля спазвайте общите условия на сайта!


Защитен код
Обнови

Търсене