Защо Дянков и Борисов говорят на границата на лъжата за Булгартабак?

„Министерския съвет не е обсъждал сделката за приватизация на Булгартабак холдинг АД – заяви министър-председателят Бойко Борисов от парламентарната трибуна в отговор на въпрос на депутатите Корнелия Нинова и Румен Овчаров. – Като заключение можеме, а и вие можете да ни поздравите за това, че успяхме в условията на тази тежка финансова криза да изплатиме 35 милиона на тютюнопроизводителите, които с голяма радост ги получиха.

Ц. Цачева: Реплика.

Румен Овчаров: Уважаема, госпожо председател, господин премиер, вие всъщност чухте ли какво Ви попита госпожа Нинова преди да прочетете страницата, която Ви бяха пратили не знам дали от министерството, или от Агенцията по приватизация. Тя Ви попита всъщност - кой ще носи отговорност за това, което ще се случи с Булгартабак. И Вие се направихте на ударен и то с...

Цецка Цачева: Няма такъв поставен въпрос, госдподин Овчаров...

Румен Овчаров: ...с право. Не напротив - въпросът беше обсъждан ли е в Министерския съвет процесът на приватизация. И Вие казахте, че в Министерския съвет такъв хпроцес не е обсъждан, и аз бих казал с право, вие го направихте така, защото Вие искате да избягате от отговорност от това – какво ще стане с приватизацията. Защото е ясно, че Вашата цел не е да приватизирате Булгартабак на висока цена, и да изпълните препоръката на г-жа Пърфийлд, шефа на мисията на Фонда /МВФ-бел. Л. М./, за да ганартирате поне от малко фискалния резерв. Нямате намерение също така да гарантирате развитието на дружеството, защото само 5 процента са инвестициите от оценката на дружеството. Нямате също така намерение да гарантирате социалните права на работниците, затова и те са против тази приватизация. Всъщност прави са, защото всички приватизации с гарантирани работни места ги знаем как завършиха досега. Примерът с „Кремиковци”, с „Плама”, с БГА „Балкан”  с цялата масова приватизация е ясен. Няма да гарантирате нищо и на производителите на тютюн, защото това, което казвате сега няма никакво отношение къмв тютюнопроизводството. Защото днес в България се изкупуват 47 тона тютюн и то без Булгартабак да има нещо общо с това. Вашата цел е да разчитите терена, да гарантирате на един предварително предизвестен купувач дружеството и да му го сложите на тепсия. И за това Вие сте готов да дойдете тука, господин министър-председател,  и да излъжете народните представители, буквално. Извинявайте, госпожо председател, че се изказвам така, но ще прочета доклада на председателя на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол /АПСПК/, който казва така:...

Ц. Цачева: Времето Ви изтече, господин Овчаров...

Р. Овчаров: на среща при министър-председателя, на среща при министър-председателя, в Министерския съвет.../депутатите от ГЕРБ ръкопляскат, за да изпратят Борисов/.

Ц. Цачева: Много Ви моля

Р. Овчаров: ...господин Борисов...

Ц. Цачева: Дуплика, няма да вземате дуплика. Да благодарим на министър-председателя за участието му в парламентарния контрол и да преминем къв изслушването...

Канал 3, който показа въпроса за Булгартабак, зададен от Корнелия Нинова:

К. Нинова: Уважаеми господин министър-председател, въпросът ни с колегата Румен Овчаров е, обсъждан ли е в Министерския съвет въпросът с приватизацията на „Булгартабак. Задаваме този въпрос, защото в последния месец се появиха от хора във Вашия екип, противоречиви твърдения, дори взаимноизключващи се тези. На второ място го задаваме защото – целите, обявени от правителството на за приватизацията на Булгартабак не съответстват на критериите, заложени в сделката. Какво имам в предвид: първа цел – получаване на висока цена, за да се осигурят пари в бюджета. В същото време обявяваната цена е 100 млн евро – изключително ниска цена за Булгартабак, която има повече пари само в сметките си. Втора цел : да се осигурят инвестиции в дружеството, за да се развива. В същото време – за инвестиции са дават само пет от сто точки и инвеститорът се задължава да инвестира за следващите пет години. Трета точка: за де запази предметът на дейност на дружеството, но няма нито една дума за запазване на производството на български марки цигари в критериите за приватизация. И четвърта цел: подпомагане на тютюнопроизводството – абсолютно неаргументирана и несериозна. Нещо повече – търсите стратегически инвеститор, но в критериите, които залагате има записано да преработват 12 тона тютюн годишно, на което условие не отговаря нито един от чуждестранните инвеститори. Т. е. Вие предварително ги отхвърляте от сделката. Министър Трайков заявява, че тези критерии не са добри, че Булгартабак ще получи ниска цена и тютюн, който не му трябва. А министър Трайков е отговорен за дружеството Булгартабак.

На второ място, директорът на Агенцията заявява: цената за нас не е важна – ето го първото противоречие... и казва – нямаме никакви гаранции, че няма да го купи някой и да го препродаде. Трето, Ситигруп, консултантът казва – не сме съгласни със сделката. Четвърто: синдикатите казват: Не сме съгласни със сделката, тя е вредна за държавата и за дружеството. Питаме Ви, г-н Борисов, след като всички страни в тази сделка не са съгласни със сделката и я определят като вредна, кой е за тази сделка, вие ли сте за тази сделка, объсжада ни е сделката в Министерския съвет...

Ц. Цачева: Времето Ви изтече, госпожо, Нинова! За отговор, министър-председателят на Република България, г-н Бойко Борисов.

Б. Борисов: Уважаема, госпожо председател, уважаеми народни представители, г-жа Нинова, г-н Овчаров. Вероятно знаете, че Стратегията за приватизация на Булгартабак холдинг е била приета 2003 година. Повтарям, 10 декември 2003 година от Народното събрание и отменена 2008 година, с решение на същото....

Борисов разказва историята на тази насрочвана, приемана и отменяна приватизация най-подробно. Борисов съобщава, че само Агенцията за приватизация може да се занимава със сделката, да дава указания за начина на извършване на сделката и прочие подробности. „Нито едни от членовете на Надзорния съвет на Агенцията не е гласувал „против”, повтарям – нито един от членовете на Надзорния съвет на на Агенцията не е гласувал против, а въздържал се е гласувал ...Руси Статков, от БСП... Министерският съвет не е обсъждал параметрите за приватизация на сделката за приватизация на Булгартабак ЕООД. А мисля че в заключение можете да ни поздравите за това, че успяхме в условията на тази тежка финансова криза да изплатиме 35 милиона на тютюнопроизводителите, които с голяма радост ги получиха...”

На пресконференция в кулоарите на парламента Корнелия Нинова разясни на репортерите това, което не успя в пленарна зала, тъй като бе прекъсната от председателя на парламента, Цецка Цачева. Ето по-същественото от думите на Нинова:

Министър-председателят излъга българския парламент и българските граждани за това, че той и Министерския съвет нямат отношение към сделката за приватизация на Българтабак, че единственият орган, който може да вземе отношение в случая е Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Това не отговаря на истината и доказателство за тези мои думи е документът , който току що ви раздадох. Той представлява Доклад на изпълнителния директор на АП до председателя на Надзорния съвет на АПСПК.

В Доклада може да се види на последните две страници, че злепостаовя директно министър-председателя, който еднолично взема решенията за тази сделка, притиска ва среща в МС консултанта да промени параметрите на следката, неясно по какви причини и неясно по какви критерии. Очевидно целта на сделката не е тя да бъде прозрачна, да спечели държавата и да се развива дружеството. Ня няколко пъти в този Доклад се казва: „...както беше договорено на среща при министър-председателя, консултантът Сити груп трябва да свърши еди си какво...” Това е абсолютно недопустимо, консултантът е независим, държавата го е наела да дава съвети и консултации и му плаща за това два милиона лева. От документа е видно, че всички предложения на консултанта се отхвърлят и сделката се договаря зад гърба на всички страни, еднолично от министър-председателя, в неговия кабинет. Обръщаме ви внимание, че с тази сделка не са съгласни министър Трайков, който е принципал на дружеството и който казва, че критериите за приватизация не са добри. Имаме изказването на директора на Агенцията за приватизация, което е стряскащо. В него се казва, че купувачът не може да гарантира, че няма да затвори дружеството след като го придобие. Имаме подписано от двата синдиката в Булгартабак, подписано от всички работещи в дружеството, че сделката е вредна за държавата, и за предприятието и имаме  позицията на консултанта Сити груп, че сделката е вредна за държавата и за предприятието. Питаме тогава – за кого е полезна. Има ли връзка определянето на купувача с тези разговори, които са провеждани в кабинета на министър-председателя и за които ние сега Ви представихме доказателство.”

Румен Овчаров допълни: „Когато Бойко Борисов говори в България – фактите мълчат... Бойко Борисов говори неща, които се разминават с фактите...Бойко Борисов иска да избяга от тази отговорност, за това се прави на ударен за срещата в Министерския съвет,  за това се прави на ударен, че не знае, че той лично е казал какво и как да се запише, а отговорността за това ще бъде много голяма, защото очевидно Булгартабак ще бъде продаден на много ниска цена, без всякакви гаранции за персонала, без всякакви гаранции за развитие на дружеството, и без всяакакви гаранции за тютюнопроизводителите. Не се заблуждавайте от демагогията. Никой, по никакъв начин не гарантира на тютюнопроизводителите, че тяхната продукция ще бъде изкупувана! Освен това не е и необходимо – всичко това се прави, за да се разчисти терена за една фирма, която трябва да спечели. Да се изгонят стратегическите инвеститори /аз съм написал името й и съм дал този плик, запечатан в редакцията на един вестник!/... Забелязахте ли закъде бърза Бойко Борисов – единственото усилие, което ще положи Бойко Борисов, физически и умствено, е да разреже лентата на ТЕЦ „Марица-Изток !” Да беще поканил поне Иван Костов, който има отношение към криминалното стартиране на този обект. ”

Корнелия Нинова допълни, че управляващите говорят за голям, стратегически външен инвеститор., но в условията заложени в критериите за приватизация е написано така, че нито един от големите външни ... не отговаря на тези условия, предварително се знае, и няма да участват. А това е именно условието стратегическият инвеститор да преработва, със собствени мощности, 12 000 тона тютюн, годишно. Нито един от големите, нито Филип Морис, нито.. не отговаря на това условие, и те още от сега заявяват, че няма да се включат в надпреварата. Е тогава кой остава след като големите, външни стратегически инвеститори няма да играят? Съдим за това само от това, което е публикувано като критерий. Очевидно е, че критериите не са пазарни, защото не можеш да заложиш на бъдещия купувач на Булгартабак да изкупува и преработва тютюна на България в следващите пет години, след като Булгартабак ползва само 10 или 12 процента от този тютюн – той /бъдещият стратегически инвеститор/няма какво да го прави. Това е непазарно условие, не икономическо,...очевидно е, че има някаква друга причина да се заложи този критерий... консултантът не е съгласен със задължението за изкупуване на тютюн да бъде включено в цената и част от сделката. Той предлага това да бъде включено по-късно, в приватизационния договор, но да не е условие да определяне на купувача. Условието за купувача да бъде по-висока цена, която да влезе в бюджета, т. е. консултантът не е съгласен с тези параметри, които им задава Бойко Борисов на тази тайна среща в Министерския съвет.

Сашо Диков изказа предположение, че се правело всичко възможно, Булгартабак да се купи от една българска банка, затова се режели чужди инвеститори.

Целите, които са поставени при приватизацията на „Булгартабак”, няма да бъдат постигнати, каза и на пресконференция в Благоевград депутатът от Коалиция за България Корнелия Нинова, предаде репортер на радио ‘‘Фокус’’ - Пирин. Нинова бе категорична, че от тази приватизация ще загубят държавата, самото дружество, производството на български цигари, както и самите тютюнопроизводители.

Нинова посочи, че според конкурсната документация трябва да се осигурят максимални постъпления в държавния бюджет от приватизацията на „Булгартабак”, но всъщност ще се продаде възможно най-евтино. „Министър Трайчо Трайков каза, че се гони цена от 100 млн евро. Това е ниска цена за „Булгартабак”. Само в сметките им има 134 млн лв, балансовата стойност на активите е 195 млн. лв.”, каза депутатът.

Нинова цитира изказване на директора на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, според което става ясно, че цената в тази сделка не е водещ критерий. Като друг обезпокоителен факт при приватизацията на дружеството депутатът посочи, че не се гарантират сериозни инвестиции в бъдеще, за да се модернизира и да се развие.

„Интересни обаче са тълкуванията на предмета на дейност на „Булгартабак”, които се правят от управляващите. Многократно е споменавано, че ще се запази изкупуването на тютюн, но основната дейност на дружеството е производството на цигари. А в условията за купувачите няма залегнал ангажимент да произвеждат български марки цигари”, категорична бе Нинова.

Твърдението, че проблемите на тютюнопроизводителите, че с намирането на купувач на тютюна им се решава проблема, не е истина бе категорична Нинова в коментара си по бъдещата сделка. Тя бе категорична, че по този начин правителството иска да се оправдае пред тютюнопроизводителите и да не им гарантират оттук нататък полагащите им се доплащания. Като друг обезпокоителен факт тя посочи, че обезпечението, което купувачът ще даде за задължението си да изкупува тютюна ще бъдат машините и сградите на „Булгартабак”, което е малко да бъде определено като абсурд!

Никога "Булгартабак" не е имал основен предмет на дейност – изкупуване на тютюн. Това каза Корнелия Нинова от ПГ на Коалиция за България, която заедно с Петър Димитров зададе въпрос на финансовия министър Симеон Дянков, свързан със становище на консултанта по сделката за приватизация на Булгартабак Холдинг, предаде репортер на Агенция “Фокус”.

По думите на Нинова - няма залегнало изискване в договора за приватизация за продължаване на производството на български марки цигари, което е основният предмет на дейност.

Няма как да привлечете стратегически инвеститор, като знаете, че предварително сте заложили условия, на които нито един инвеститор не отговаря, заяви Нинова.

Ще загуби дружеството, ще загубим производството, посочи Нинова и заяви, че ще се постигне затварене на българските цигари и производство на ишлеме на чужди марки.

Ето как се разви парламентарното питане от 27 май за приватизацията на Булгартабак и какъв отговор даде Симеон Дянков:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Предлагам на намалим почивката си, но да приключим с въпросите към министъра на финансите.

Затова ще дам думата за следващия въпрос на народните представители Петър Димитров и Корнелия Нинова относно становище на консултанта по сделката за приватизация на „Булгартабак холдинг”.

Заповядайте.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.

Господин вицепремиер, поредният скандал е свързан с приватизацията на „Булгартабак холдинг”. Министерството на икономиката специално възлага на Агенцията за приватизация да наеме качествен консултант, който да я подпомага в тази процедура, който да направи цялостно консултиране и да оказва съдействие на Агенцията за приватизация. На 11 март 2010 г. такъв консултант е нает. Това е „Ситигруп Глобал Маркетс Лимитид”, който трябва да подпомага Агенцията за приватизация. Той трябва да определи целите, да предостави профил на широк кръг потенциални инвеститори и критериите, на които тези инвеститори трябва да отговарят. Съгласно чл. 1, ал. 1 от договора „Булгартабак” ще вземе решение въз основа на предоставените по договора консултации.

„Ситигруп” си свършва работата, предоставя доклад и Надзорният съвет на Агенцията за приватизация по всички пунктове, в т.ч. метод, критерии отхвърля този доклад.

Затова моят въпрос към Вас е: защо Агенцията за приватизация не се съобразява с професионалното становище на наетия от Вас консултант? Кой наложи на Надзорния съвет да приеме критерии, различни от препоръчаните от „Ситигруп”? Ще прекратите ли договора с тях и ще откажете ли договореното плащане? Трябва да се платят 2 млн. лв. на „Ситигруп” за консултации, които са му отказани. И понеже премиерът все ги мери в сирачета, това означава издръжката на 333 сирачета за една година. Чакам отговора Ви, господин вицепремиер.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Заповядайте, господин вицепремиер, за отговора.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Димитров, ще си позволя да прочета въпроса, който Вие настина ми зададохте в писмена форма, който е съвсем различен от въпросите, които сега зададохте.

Въпросът е, цитирам: „Уважаеми господин заместник министър-председател, вярно ли е, че консултантът по сделката за приватизация на „Булгартабак холдинг” „Ситигруп” е изразил несъгласие с условията по приватизацията?”

Отговорът на това е: не, не е вярно.

С писмо от 26 април 2011 г. „Ситигруп Глобал Маркетс Лимитид” подчертава, цитирам: „че остават ангажирани в ролята си на консултант на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и очакват да продължават да работят заедно с агенцията с оглед осигуряване на успешен резултат за държавата”. Благодаря за вниманието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Реплика?

Народният представител Корнелия Нинова.

КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Господин вицепремиер, това, което казвате, не е вярна информация. Вие много добре знаете, че „Ситигруп” не е съгласен с параметрите на сделката. Те са Ви написали това свое становище, и ние го знаем. Ето ги документите (показва): доклад на изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол до Надзорния съвет, в който се коментира мнението на „Ситигруп” и по всеки един от параметрите на сделката се отхвърля.

„Ситигруп” имат аргументи, за да дадат становище, че тази сделка няма да е успешна за държавата.

Техните аргументи са следните: няма да се постигнат целите, поставени в Стратегията за приватизация, а те са: осигуряване на постъпления в държавния бюджет от приватизацията на дружеството. Няма да се постигне тази цел, защото за оценка на предложената цена се дават само 35 от 100 точки при оценка на офертата.

Няма да се постигнат, защото министър Трайков заяви, че ще продаде „Булгартабак” за 100 милиона, колеги, при положение че в сметките на „Булгартабак” към онзи ден имаше 134 млн. лв., а по балансова стойност сградите и машините струват 195 милиона. Тук не включваме собственост на марки, пазарен дял и т.н. Ето защо целта да се осигурят повече пари за бюджета и да се вземе висока цена няма да се постигне, и „Ситигруп” са против това.

На второ място, запазване и развитие дейността на дружеството в конкурентна среда. Няма да стане, защото това означава да се осигурят инвестиции на дружеството, за да се развива то в конкурентна среда.

Уважаеми колеги, за инвестиции по тази сделка се предвиждат пет точки оценка от 100 и инвестиции само в размер на две години. Тоест дружеството не може да разчита на голям инвеститор, за да развива в конкурентна среда дейността си.

Запазване на основния предмет на дейност на дружеството и на неговите дъщерни дружества – и тук е записано, че трябва да се запази предметът на дейност изкупуване на тютюн.

Уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер, никога „Булгартабак” не е имал като основен предмет на дейност изкупуване на тютюн. „Булгартабак” има предмет на дейност производство на цигари. В критериите обаче за приватизацията няма залегнало изискване бъдещият инвеститор да запази производството на български марки цигари.

И последно, да се привлече стратегически инвеститор.

Господин Дянков, няма как да привлечете стратегически инвеститор, като знаете, че предварително сте заложили условия, на които нито един от големите играчи в този бранш не отговаря. Имам предвид, че сте заложили условия големите стратегически инвеститори да преработват по 12 хил. т тютюн. Нито един от големите не прави това, защото те произвеждат цигари, а тютюна си го купуват преработен, без да го преработват сами.

Ето защо ние твърдим, че от тази сделка ще загуби държавата, защото ще вземе ниска цена. Ще загуби дружеството, защото няма да му бъдат осигурени инвестиции за развитие. Ще загуби българското производство, защото няма ангажимент да се произвеждат български марки цигари, а това означава затваряне на българските цигари и производство на ишлеме на чужди марки. Кой ще спечели от тази сделка е реторичен въпрос. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: С това приключихме въпросите и питанията към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков. (Реплика от народния представител Георги Божинов.)

Не е поискал думата за дуплика. Аз не мога да накарам насила никой да говори от трибуната, господин Божинов.

Оставям без коментар твърдението на Симеон Дянков и отговорът, седмица по-късно на премиера Бойко Борисов.

 

Добави коментар

Моля спазвайте общите условия на сайта!


Защитен код
Обнови

Търсене